Mobilní rozhlas

Úřední deska

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Obec Chrášťovice vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Strakonice, že v katastrálním území Klínovice bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním. Zahájení se předpokládá mezi 22.5. a 30. 6. 2023.

Vyvěšeno dne. 27. 3. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v obci Klínovice dne 4. 4. 2023 od 8 do 17 hod.

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 7/2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 7/2022 konaného 14. 12. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce č.6/2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 16. 11.  2022

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č.

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku