Přejít k hlavnímu obsahu

Záměr prodeje pozemku

Obec Chrášťovice v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zveřejňuje záměr prodeje části pozemku p. č. KN3617 k.ú. Chrášťovice o výměře 58m2.

Příloha
Platnost
-