Přejít k hlavnímu obsahu

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. 6. 2024

Volby do Evropského parlamentu 2024 byly vyhlášeny dne 27.02.2024 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, a to zveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky č. 38/2024 Sb., o vyhlášení voleb do EP.

Hlasování bude na území ČR probíhat ve stálých volebních okrscích (nikoliv na zastupitelských úřadech ČR), a to

  • v pátek 7. června 2024 od 14:00- 22:00 hod
  • v sobotu 8. června 2024 od 8:00- 14:00 hod

Voličem může být:

a) občan ČR s trvalým pobytem v ČR, kterému bude nejpozději 8. června 2024 18 let. Může hlasovat v místě trvalého pobytu nebo na voličský průkaz kdekoliv na území ČR.

bobčan ČR žijící v zahraničí, kterému bude nejpozději 8. června 2024 18 let. Musí hlasovat pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Tento volič, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí (a bude se i nadále zdržovat v zahraničí), může na zastupitelství požádat  o voličský průkaz osobně do 5. června 2024 nebo písemně do 31. května 2024 a s voličským průkazem odvolit na území ČR v jakémkoli volebním okrsku ve dnech voleb. Nebo může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, obdrží potvrzení o vyškrtnutí a toto předloží obecnímu úřadu v místě jeho trvalého pobytu do 5. června 2024 nebo ve dnech voleb přímo ve volební místnosti. Podrobné informace na stránkách www.mvcr.cz(odkaz je externí), odkaz volby – volby do Evropského parlamentu.

cobčan jiných členských států EU, kterému bude nejpozději 8. června 2024 18 let,  za těchto podmínek:  je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a je u příslušného obecného úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (již volil v minulých volbách do evropského parlamentu). Možnosti zapsání do seznamu voličů a další důležité podrobné informace jsou na stránkách www.mvcr.cz(odkaz je externí), odkaz volby – volby do Evropského parlamentu.

Kdo má zájem o funkci člena v okrskové volební komisi, může se hlásit u starostky obce. 

  • I. zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční v pátek 17. května 2024 od 18:00 hod na OÚ
  • školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2024 od 12:30 hod prezentace (školení 13:00- 16:00 hod) ve velkém sále MěKS ve Strakonicích

voličský průkaz můžete požádat od data vyhlášení voleb u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu. Žádost je možné podat osobně do 5. června 2024 před do 16:00 hod, v listinné nebo elektronické podobě nejpozději 31. května 2024 do 16:00 hod. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy vydává nejdříve 23. května 2024.

Platnost
-