Přejít k hlavnímu obsahu

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úplný oficiální název obce Chrášťovice
Důvod a způsob založení Zákon o obcích 128/2000 Sb.
Organizační struktura Markéta Vojtová - starostka
Ing. Kamil Lojík - zástupce starostky
Kontaktní spojení Obecní úřad Chrášťovice, č. p. 75, 386 01 STRAKONICE
Telefon: 380 426 164
email: info@chrastovice.cz
Elektronická podatelna: info@chrastovice.cz, nebo tento formulář
http://www.chrastovice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 18.00 - 20.00
Bankovní spojení 9222291/0100 - Komerční banka Strakonice
IČO 00251267
DIČ Obec není plátcem DPH
Rozpočet Na stránce rozpočet.
Žádosti o informace OÚ Chrášťovice (viz část Kontakty)
Příjem žádostí a dalších podání OÚ Chrášťovice (viz část Kontakty)
Opravné prostředky V místě a lhůtě vypsaném na rozhodnutí v odstavci poučení.
Formuláře pro styk s úřadem ohlášení drobné stavby
čestné prohlášení a souhlas s umístěním a postavením stavby
přihlašovcí lístek k trvalému pobytu
potvrzení o změně trvalého pobytu
žádost o povolení kácení
Návody na řešení situací (popisy postupů) Obecně závazné vyhlášky v bodě č. 14,
dále poplatky za:
- vodné, stočné a odpad
- povolení kácení
- poplatky za psa
Nejdůležitější předpisy Viz stránka Obecní vyhlášky.
Sazebník úhrad za poskytování informací Informace poskytujeme zdarma.
Licenční smlouvy  -
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zpráva za rok 2023 ke stažení zde.