Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška obce,kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Chrášťovice

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 12.10.2016 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Příloha