Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 17.12.2021 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Příloha