Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č.2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 1.2.2017 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 2 a 3 a § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku .

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.2.2017

Příloha