Přejít k hlavnímu obsahu

Obecně závazná vyhláška o úhradě vodného ve dvousložkové formě

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 4.8.2006 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení §20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a o změně některých zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku.