Přejít k hlavnímu obsahu

Nařízení obce Chrášťovice o úpravě užívání některých druhů paliv

Zastupitelstvo obce Chrášťovice se na svém zasedání dne 1.4.2005 usneslo vydat na v souladu s ustanoveními §1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 50 odst.1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění toto nařízení obce.